Dụng cụ cắt

Đá mài kim cương đính nhựa

BJO  phủ CBN for các dụng cụ thép tốc độ cao

Đá mài phản ứng cao cho các dụng cụ PCD và PCBN

Đá đĩa đôi cho các máy doa song song